BRUNCH & LEARN

ESET w modelu MSP

Weź udział w warsztacie praktycznym z zarządzania modelem MSP
i zwiększ zyski ze sprzedaży ESET w modelu abonamentowym!

 

Zgłoś
swój
udział

 

Zgłoś swój udział

Przebieg warsztatów:

Warsztat rozpoczniemy od powitania Cię w przestrzeniach Centrum Szkoleniowego DAGMA. Następnie wspólnie udamy się na pyszny i pożywny brunch. W tej przyjemnej atmosferze będziemy mogli przejść do zgłębiania zagadnień z obszaru dostarcza usług i rozwiązań IT klientom, a także zdalnego zarządzania nimi. Podczas warsztatów:

Poznasz korzyści działania modelu abonamentowego

Zobaczysz jak szybko i wygodnie korzystać z konsol MSP

Sprawdzisz właściwości ESET Protect Complete

Dowiesz się jak połączyć outsourcing z ofertą MSP

Wykonasz zadania na  wirtualnym środowisku

Zdobędziesz wiedzę niezbędną do samodzielnej działalności w ESET MSP

Swoim doświadczeniem oraz
wiedzą dzielić się będą:

Filip Sklorz

junior product
manager ds.MSP

Marcin Chomik

junior presales
engineer

Bogusz Podgórski

junior presales
engineer

AGENDA SPOTKANIA:

12:00

Powitanie uczestników w sali szkoleniowej

12:15

Brunch w restauracji La Tavola

13:15

Model MSP dla produktu ESET: idea, pakiety, architektura, licencjonowanie

13:45

Praca z konsolą administracyjną EMA: utworzenie partnera, wybór pakietów, aktywacja konsoli ESET PROTECT

14:45

Przerwa

15:00

Konsola ESET PROTECT CLOUD: instalacja agenta, utworzenie polityk, zarządzenie klientami

16:30

Sesja Q&A

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym DAGMA (ul. Bażantów 6a/3, Katowice).

Warsztat odbywa się w formule BYOL (Bring Your Own Laptop). Oznacza to, że na szkolenie należy przynieść własnego laptopa (zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1920x1080 px) lub poinformować nas o braku takiej możliwości.

Uczestnik warsztatu na swoim laptopie powinien mieć dostęp do następujących domen:

Dostęp do konsoli będzie wysłany dzień przed wydarzeniem na wskazany w formularzu adres mailowy.

Jeśli potwierdzimy Twoje uczestnictwo w warsztatach, a Ty sam nie pojawisz się na wydarzeniu, nie wyznaczysz zastępcy lub nie poinformujesz nas o swojej nieobecności najpóźniej na 3 dni przed datą wydarzenia, akceptujesz że możemy obciążyć Cię opłatą w wysokości 500 zł brutto, wynikającą z kosztów organizacyjnych oraz zobowiązujesz się do zapłaty tej kwoty w terminie 7 dni od daty warsztatów.

Kontakt:

Filip Sklorz

+48 698 264 448

sklorz.f@dagma.pl

warning
warning
warning
warning
warning
Sprawdź, kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. DAGMA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@dagma.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w https://dagma.eu/pl/privacy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning